Håndbok og Sportsplan

Haugsbygd Idrettsforening vedtok på årsmøtet 9. april 2015 overordnet organisasjonsplan for Klubben.

Håndboken for HIF Fotball skal gi nødvendig informasjon om fotballgruppens organisasjon, administrative bestemmelser og rutiner samt sportslige retningslinjer.

Sportsplanen (del III) er ment å gi retningslinjer for klubbens sportslige aktivitet. Med sportsplanen ønsker vi å oppnå en felles forståelse for hva klubben står for sportslig, hvilke ambisjoner klubben og lagene skal ha og i hvilken retning vi ønsker at klubben skal utvikle seg. Håndboken må være et levende dokument som oppdateres etter hvert som roller, rutiner og regler endres. .

Kontakt oss:

Haugsbygd IF
Hadelandsveien 638
3520 Jevnaker
epost:
leder-hovedstyret@haugsbygd.no
Haugsbygd IF
www.haugsbygd.no