Bli medlem

Haugsbygd IF – Fotball ønsker alle nye medlemmer velkommen!

Fyll inn din kontaktinfo under for å bli medlem i fotballgruppa.
Se info vedrørende treningsavgift etc under.

For 2022 gjelder følgende satser for årlig treningsavgift i Fotballgruppa:

Over 16 år: 2.300 kroner
15-16 år: 2.000 kroner
13-14 år: 1.400 kroner
10-12 år: 1.100 kroner
6 – 9 år: 800 kroner

Treningsavgiften dekker avgifter til fotballkretsen for deltakelse i seriespill, deltakeravgift på cuper, leie av baner og haller, dommerutgifter, drakter, materiell, og drift og vedlikehold av banene. Dette gir også rett til deltakelse i NFF`s kollektive forsikringsordninger.

Alle spillere, trenere og lagledere må være medlemmer i klubben for å delta i klubbens aktiviteter.

I tillegg til treningsavgiften for fotball, må alle som er medlem av Haugsbygd IF betale en generell medlemskontingent.

Medlemskontingenten er for 2022 kr 125,- pr enkeltmedlem.

Faktura for treningsavgift blir sendt ut i april/mai, og Haugsbygd IF benytter Sparebank1 til å fakturere og følge opp innbetaling av treningsavgiften og medlemskontingenten.

Trykk på linken for å melde deg inn i Haugsbygd. (Tar deg til en ny side)
http://medlemskap.nif.no/

Kontakt oss:

Haugsbygd IF
Hadelandsveien 638
3520 Jevnaker
epost:
leder-hovedstyret@haugsbygd.no
Haugsbygd IF
www.haugsbygd.no