Klubbdommer

Alle medlemmer kan delta på klubbdommerkurs for 3er-, 5er- og 7erfotball på våren fra det året de fyller 13 år.

Kurset holdes av NFF-Buskerud og består av en kurskveld med teori. Dommeransvarlig i Fotballgruppa utarbeider et dommeroppsett for hver delsesong (vår og høst). Første sesong etter dommerkurs dømmer klubbdommerne primært 3`er og 5`er kamper. 14

Fra og med 2017 avholdes det av NFF Buskerud klubbdommerkurs for 9`er fotball som spilles av eldste barnefotballklasse (12 år). Aldersgrense er her 15 år. Det er opprettet en egen Facebook-gruppe for klubbdommerne hvor det kommuniseres om dommeroppsett, bytte av kamper m.v.

Dommeransvarlig er pt. Tomas Østvang E-post

Kretsdommere – ungdomsfotball

Rekruttdommerkurs for å dømme 9`er fotball for 13 års-klassen samt 11`er fotball i ungdomsfotballen avholdes årlig av NFF-Buskerud. Klubbdommere fra og med 15 år kan delta.

Dommergodtgjørelse

Ved hjemmekamper i 5`eller 7`er fotball (der vi benytter klubbdommere) legger lagleder ut dommerutgiftene. Fyll ut dommerkort med opplysninger om kampnummer, lag m.v. Sørg for å få dommerens kvittering for mottatt betaling på dommerkortet. Etter kamp sender lagleder dommerkortet til kasserer som refunderer dommerutgiften.  Ferdig utfylt dommerkort kan eventuelt også legges i postkassen på kunstgressbanen.

3`er kamper – 125 kroner

5èr kamper – 200 kroner

7`er kamper – 450 kroner

Ved hjemmekamper som dømmes av kretsdommere skal dommerregning sendes til kasserer som betaler regningen.

Kontakt oss:

Haugsbygd IF
Hadelandsveien 638
3520 Jevnaker
epost:
leder-hovedstyret@haugsbygd.no
Haugsbygd IF
www.haugsbygd.no