Rekruttering

Generelt

HIF Fotball ønsker å framstå som et positivt alternativ for alle som vil spille fotball, primært de som tilhører Vang skolekrets, men også tilstøtende områder der dette er naturlig. Gjennom et best mulig tilrettelagt tilbud og veldrevet aktivitet både på klubb og lagsnivå håper klubben å rekruttere spillere til våre fotballag.

Oppstart fotball for seksåringer

HIF Fotball gir tilbud om å spille fotball fra det året barna fyller seks år, normalt med oppstart ved skolestart i første klasse.

Rekruttering til etablerte lag

Når spillerne blir eldre er det av forskjellige grunner enkelte som ønsker å skifte klubb. Før spillere fra andre klubber får trene med HIF skal trener eller Sportslig leder kontakte ny spillers klubb for å avklare hvorvidt dette er greit.

Mer informasjon om hvordan du blir medlem finner du her

Kontakt oss:

Haugsbygd IF
Hadelandsveien 638
3520 Jevnaker
epost:
leder-hovedstyret@haugsbygd.no
Haugsbygd IF
www.haugsbygd.no