Fotballstyret

Navn Funksjon E-post/Tlf Periode
Morten Kaalhus Leder
E-post / 90067183
2023-2025*
Olav Guldbrandsen Nestleder
E-post /
2022-2024*
Runar Bråthen Sportslig leder E-post / 2022-2024*
Jonas S Haaland Kasserer E-post / 2023-2025*
Espen Larsen Styremedlem E-post / 2023-2024*
Øyvind Hansen Materialforvalter E-post / 45290092 2022-2024*
Per Arne Aspholt Baneansvarlig E-post / 97198720 2023-2025*
Tom Andre Birkely Banekoordinator E-post / 91739218 2022-2025*
Robert Henriksen Styremedlem E-post / 45670591 2022-2024*

*Periode er frem til årsmøte innenfor årstall. Årsmøte avholdes normalt i Mars.

Verv utenfor Styret

Knut Kristian Larsplass FIKS ansvarlig E-post
Tomas Østvang Dommeransvarlig E-post

Kontakt oss:

Haugsbygd IF
Hadelandsveien 638
3520 Jevnaker
epost:
leder-hovedstyret@haugsbygd.no
Haugsbygd IF
www.haugsbygd.no