Velkommen til Haugsbygd Fotball

Fotballgruppa ønsker å gi et tilbud til alle i Haugsbygd og omegn som ønsker
å spille fotball. Våre aktiviteter er tilrettelagt for alle i aldersgruppen 6 år
til seniornivå.

Vårt mål er at flest mulig er aktive i fotballgruppa lengst mulig. Vi ønsker
at deltagelse i fotballgruppa skal være en positiv opplevelse for alle, og
sosial miljøfaktor hvor alle blir ivaretatt.

Haugsbygd Fotball skal være inkluderende, ha et godt sosialt miljø,
og være hele bygdas klubb.

Bli medlem hos oss i dag!

Hva skjer?

Kontakt oss:

Haugsbygd IF
Hadelandsveien 638
3520 Jevnaker
epost:
leder-hovedstyret@haugsbygd.no
Haugsbygd IF
www.haugsbygd.no