Bli medlem

Haugsbygd IF ønsker alle nye medlemmer velkommen!

Årlig treningsavgift for ski: 400,- per enkeltmedlem.

Alle spillere, trenere og lagledere må være medlemmer i klubben for å delta i klubbens aktiviteter.

I tillegg til treningsavgiften for ski, må alle som er medlem av Haugsbygd IF betale en generell medlemskontingent.

Medlemskontingenten er for 2023 kr 150,- pr enkeltmedlem.

Faktura for treningsavgift blir sendt ut i april/mai, og Haugsbygd IF benytter Sparebank1 til å fakturere og følge opp innbetaling av treningsavgiften og medlemskontingenten.

Trykk på linken for å melde deg inn i Haugsbygd ski. (Tar deg til spond)
https://spond.com/landing/group/LNBTV

Kontakt oss:

Haugsbygd IF
Hadelandsveien 638
3520 Jevnaker
epost:
leder-hovedstyret@haugsbygd.no
Haugsbygd IF
www.haugsbygd.no