Sponsorer

Haugsbygd IF Ski er en klubb basert på frivillig arbeid fra foreldre og andre støttespillere. Klubben er derfor avhengig av sponsorinntekt.

Vi er utrolig takknemlig for at følgende bedrifter ønsker å støtte Haugsbygd IF Ski.

Sponsorer Haugsbygd ski

Kontakt oss:

Haugsbygd IF
Hadelandsveien 638
3520 Jevnaker
epost:
leder-hovedstyret@haugsbygd.no
Haugsbygd IF
www.haugsbygd.no