Om Haugsbygd IF

Haugsbygd IF er et fleridrettslag med gruppene fotball, ski og håndball (barneidrett i perioder). Klubben står for idrettsglede og samhold for alle i lokalmiljøet.

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på grunnverdiene; idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

 

Visjon

«Idrettsglede gjennom mestring, utvikling og engasjement med plass til alle».

 

Vårt verdigrunnlag som breddeidrettslag

  • Vi er åpne.
  • Vi er til stede.
  • Vi er positive.
  • Vi har plass til utvikling for alle.
  • Vi bidrar til et aktivt lokalsamfunn.

Kontakt oss:

Haugsbygd IF
Øvre Knausen 4
3514 Hønefoss
epost:
post@haugsbygd.no

Siste nyheter:

Haugsbygd IF
www.haugsbygd.no