Anlegg

Fotball

Haugsbygd Fotball disponerer tre fotballbaner i området.

Hovedbanen – kunstgressbanen – ligger i Harehaugveien 4, rett til venstre etter Haugsbygd ungdomsskole.

I tillegg disponerer klubben banen på Vang skole som er vanlig gressbane, og gressbanen i Åsbygda.

Ski

Haugsbygd Ski trener hovedsakelig på vårt flotte skianlegg på Ringkollen. Ved oppstart av sesongen, før snøen kommer, foregår treningene på Vang skole i deres to gymsaler. I tillegg til trening i gymsalene, så trener barna på rulleski i nærområdet.

Følg med på våre facebook side for treningsinfo

Håndball

Haugsbygd Håndball disponerer gymsalene på Vang skole. I tillegg trener lagene på det nye flotte anlegget Hønefoss Arena, samt Ringerikshallen.

Kontakt oss:

Haugsbygd IF
Hadelandsveien 638
3520 Jevnaker
epost:
leder-hovedstyret@haugsbygd.no
Haugsbygd IF
www.haugsbygd.no