Politiattest

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komite (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Kravet gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits – eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

I HIF innebærer dette at alle som skal utføre oppgaver som retter seg mot barna i gruppen skal ha politiattest, dvs. trenere, lagledere og andre som har roller som innebærer kontakt med eller ansvar for barna våre.

Klubben har taushetsplikt overfor uvedkommende om de opplysninger man måtte få kjennskap til gjennom politiattestene. Politiattesten inneholder kun opplysninger om hvorvidt personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere straffet for brudd på straffelovens bestemmelser om seksualforbrytelser overfor barn.

Ta kontakt med Pernille Blach Moen for politiattest – E-post.

Klubben har ikke anledning til å be om innhenting av politiattest om andre straffbare forhold. Rutiner ved innhenting av politiattest.

Bekreftelse på formål med attesten MÅ vedlegges søknaden. Denne utarbeides av Klubbens leder .
Bekreftelsen fås ved henvendelse til Pernille Blach Moen – E-post.

Elektronisk søknad sendes via https://www.politi.no/tjenester/politiattest (krever innlogging med f.eks. BankID eller MinID).

Eventuelt finnes skjema og adresseopplysninger på Politiets hjemmesider.

Kontakt oss:

Haugsbygd IF
Hadelandsveien 638
3520 Jevnaker
epost:
leder-hovedstyret@haugsbygd.no
Haugsbygd IF
www.haugsbygd.no