Hovedlag: Årsmøte 2020 den 15/6 på Ringkollen

Hovedforeningens årsmøte blir mandag den 15. juni kl 19.00 i klubbhuset til HIF Adrenalin i Ringkollparken.
Vedlagt artikkelen er innkalling med saksunderlag.

Velkommen, mvh Styret

HIF Årsmøte 2020 Innkalling m årsmelding og regnskap_V1

Kontakt oss:

Haugsbygd IF
Hadelandsveien 638
3520 Jevnaker
epost:
leder-hovedstyret@haugsbygd.no
Haugsbygd IF
www.haugsbygd.no