Bli medlem

Haugsbygd IF ønsker alle nye medlemmer velkommen!
Trykk på linken for å melde deg inn i Haugsbygd. (Tar deg til en ny side)
http://medlemskap.nif.no/

For tiden gjelder følgende satser for halvårlig treningsavgift i Håndballgruppa:

12 og eldre: 800 kroner
10 – 11 år: 600 kroner
6 – 9 år: 450 kroner

Treningsavgiften dekker avgifter til håndballkretsen for deltakelse i seriespill, deltakeravgift på cuper, leie av baner og haller, dommerutgifter, drakter, materiell, og drift og vedlikehold av banene.

Alle spillere, trenere og lagledere må være medlemmer i klubben for å delta i klubbens aktiviteter.

I tillegg til treningsavgiften for håndball, må alle som er medlem av Haugsbygd IF betale en generell medlemskontingent.

Medlemskontingenten er for tiden kr 150,- pr enkeltmedlem.

Faktura for treningsavgift blir sendt ut i april/mai, og Haugsbygd IF benytter Sparebank1 til å fakturere og følge opp innbetaling av treningsavgiften og medlemskontingenten.

Kontakt oss:

Haugsbygd IF
Hadelandsveien 638
3520 Jevnaker
epost:
leder-hovedstyret@haugsbygd.no
Haugsbygd IF
www.haugsbygd.no