Bli medlem

Haugsbygd IF ønsker alle nye medlemmer velkommen!

Fyll inn din kontaktinfo under for å bli medlem i håndballgruppa.
Se info vedrørende treningsavgift etc under.

For 2017 gjelder følgende satser for halvårlig treningsavgift i Håndballgruppa:

Over 12 år: 700 kroner
9 – 11 år: 500 kroner
7 – 9 år: 400 kroner

Treningsavgiften dekker avgifter til håndballkretsen for deltakelse i seriespill, deltakeravgift på cuper, leie av baner og haller, dommerutgifter, drakter, materiell, og drift og vedlikehold av banene.

Alle spillere, trenere og lagledere må være medlemmer i klubben for å delta i klubbens aktiviteter.

I tillegg til treningsavgiften for håndball, må alle som er medlem av Haugsbygd IF betale en generell medlemskontingent.

Medlemskontingenten er for 2017 kr 150,- pr enkeltmedlem.

Faktura for treningsavgift blir sendt ut i april/mai, og Haugsbygd IF benytter Sparebank1 til å fakturere og følge opp innbetaling av treningsavgiften og medlemskontingenten.

Kontakt oss:

Haugsbygd IF
Øvre Knausen 4
3514 Hønefoss

Siste nyheter:

Haugsbygd IF
www.haugsbygd.no