Info fra Fotballgruppa ang Koronaviruset

Med bakgrunn i Norges Fotballforbunds vedtak om at all aktivitet stoppes fra og med 12.03.2020 endres statusen i Haugsbygd Fotball til at all form for aktivitet opphører umiddelbart.
Det skal ikke gjennomføres samlinger, treninger, treningskamper eller annen form for aktivitet. Vedtaket gjelder på nåværende tidspunkt ut April mnd.

Les pressemeldingen fra Norges Fotballforbund her

Bjørn Egil Grefsrud

Leder Haugsbygd Fotball

Kontakt oss:

Haugsbygd IF
Øvre Knausen 4
3514 Hønefoss

Siste nyheter:

Haugsbygd IF
www.haugsbygd.no