Sponsorer

Haugsbygd IF Ski er en klubb basert på frivillig arbeid fra foreldre og andre støttespillere. Klubben er derfor avhengig av sponsorinntekt.

Vi er utrolig takknemlig for at følgende bedrifter ønsker å støtte Haugsbygd IF Ski.

Sponsorer Haugsbygd ski

Kontakt oss:

Haugsbygd IF
Øvre Knausen 4
3514 Hønefoss
epost:
ski@haugsbygd.no

Siste nyheter:

Haugsbygd IF
www.haugsbygd.no