Bli medlem

Haugsbygd IF ønsker alle nye medlemmer velkommen!

Fyll inn din kontaktinfo under for å bli medlem i skigruppa.
Se info vedrørende treningsavgift etc under.

Årlig treningsavgift for ski: 300,- per enkeltmedlem.

Alle spillere, trenere og lagledere må være medlemmer i klubben for å delta i klubbens aktiviteter.

I tillegg til treningsavgiften for ski, må alle som er medlem av Haugsbygd IF betale en generell medlemskontingent.

Medlemskontingenten er for 2018 kr 150,- pr enkeltmedlem.

Faktura for treningsavgift blir sendt ut i april/mai, og Haugsbygd IF benytter Sparebank1 til å fakturere og følge opp innbetaling av treningsavgiften og medlemskontingenten.

Kontakt oss:

Haugsbygd IF
Øvre Knausen 4
3514 Hønefoss
epost:
ski@haugsbygd.no

Siste nyheter:

Haugsbygd IF
www.haugsbygd.no