Fotball: Velkommen til Årsmøte

Velkommen til Årsmøte i Fotballgruppa

Dato: 27.05.2020
Tid : 19.00
Sted: Avholdes digitalt via Teams

Agenda for møtet
1. Godkjenning av agenda
2. Valg av dirigent og referent
3. Årsberetning 2019
4. Årsregnskap 2019
5. Årlig treningsavgift
6. Budsjett 2020
7. Valg

Årsmøte for 2019 vil bli avhold digitalt via Teams. Vi må be om at de som ønsker å delta på årsmøte klikker på linken og melder seg på.
Innkalling samt årsmøtepapirer vil bli sendt på mail senest 26/5-2020

Klikk her for å melde deg på årsmøtet

Kontakt oss:

Haugsbygd IF
Hadelandsveien 638
3520 Jevnaker
epost:
leder-hovedstyret@haugsbygd.no
Haugsbygd IF
www.haugsbygd.no