Bli medlem

Haugsbygd IF ønsker alle nye medlemmer velkommen!

Alle medlemmer av Haugsbygd IF må betale en generell medlemskontingent.

Medlemskontingenten er for 2017 kr 150,- pr enkeltmedlem.

Faktura for treningsavgift blir sendt ut i april/mai, og Haugsbygd IF benytter Sparebank1 til å fakturere og følge opp innbetaling.

Kontakt oss:

Haugsbygd IF
Øvre Knausen 4
3514 Hønefoss

Siste nyheter:

Haugsbygd IF
www.haugsbygd.no