Info fra Hovedstyret ang Koronaviruset

Haugsbygd IF ønsker at all aktivitet innstilles resten av inneværende uke (uke 11).
Vi mener det er bedre å ha et entydig tiltak nå for å unngå usikkerhet om hva som gjelder.
Vi følger utviklingen i situasjonen og antar at det kommer justerte anbefalinger
både fra Folkehelseinstituttet og kommuneoverlegen i løpet av noen dager.
Vi tar derfor sikte på å oppdatere informasjon i løpet av kommende helg.

Styret Haugsbygd IF v/styreleder Øystein Olsen

Kontakt oss:

Haugsbygd IF
Øvre Knausen 4
3514 Hønefoss

Siste nyheter:

Haugsbygd IF
www.haugsbygd.no