Hovedlag: Velkommen til årsmøte

Hovedforeningens årsmøte 2019 avholdes tirsdag den 9. april kl 1900 på Vang skole.

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling og saksliste
 3. Velge ordstyrer, sekretær, 2 representanter til å underskrive protokollen
 4. Behandle årsmelding 2018
 5. Behandle revidert regnskap for 2018
 6. Fastsette medlemskontingent 2019
 7. Vedta budsjett
 8. Behandle innkomne saker
 9. Behandle organisasjonsplan for idrettslaget
 10. Valg
  Leder, nestleder, styremedl, repr Ringerike Idrettsråd, revisorer
  Bekrefte valg gruppestyrer
  Valgkomite

Innkalling med saksunderlag blir gjort tilgjengelig 1 uke før møtet.

Mvh Styret Haugsbygd IF

HIF Årsmøte 2019 Innkalling m underlag_V1_19-04-02

Kontakt oss:

Haugsbygd IF
Øvre Knausen 4
3514 Hønefoss

Siste nyheter:

Haugsbygd IF
www.haugsbygd.no