Hovedlag: Haugsbygd IF – Årsmøte 2018

Hovedforeningens årsmøte blir onsdag den 21. mars kl 19.00 i aulaen på Vang skole.
Saker som ønskes tatt opp meldes inn til styreleder oystein.olsen@tekna.no innen 28. februar.
Vi trenger styremedlemmer i fotball, håndball og ski. Bli med på laget!

Kontakt oss:

Haugsbygd IF
Øvre Knausen 4
3514 Hønefoss

Siste nyheter:

Haugsbygd IF
www.haugsbygd.no