Fotball: Velkommen til Årsmøte

Velkommen til Årsmøte i Fotballgruppa

Dato: 19.03.2019
Tid : 18.30
Sted: Aula – Vang Skole

Agenda for møtet
1. Godkjenning av agenda
2. Valg av dirigent og referent
3. Årsberetning 2018
4. Årsregnskap 2018
5. Årlig treningsavgift
6. Budsjett 2019
7. Valg

Kontakt oss:

Haugsbygd IF
Øvre Knausen 4
3514 Hønefoss

Siste nyheter:

Haugsbygd IF
www.haugsbygd.no