Fotball: Velkommen til Årsmøte

Velkommen til Årsmøte i Fotballgruppa

Dato: 19.03.2018
Tid : 18.30
Sted: Aula – Vang Skole

Agenda for møtet
1. Godkjenning av agenda
2. Valg av dirigent og referent
3. Årsberetning 2017
4. Årsregnskap 2017
5. Årlig treningsavgift
6. Budsjett 2018
7. Valg

Kontakt oss:

Haugsbygd IF
Øvre Knausen 4
3514 Hønefoss

Siste nyheter:

Haugsbygd IF
www.haugsbygd.no