Ekstraordinært årsmøte 31. oktober 2019

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte i Haugsbygd IF.

Årsmøtet holdes på Vang skole (i Aula) den 31. oktober kl 1900.

Dagsorden:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkalling og saksliste
  3. Velge ordstyrer, sekretær, 2 representanter til å underskrive protokollen
  4. Innlemme Ringkollen Jibbers i Haugsbygd IF

Øystein Olsen
Leder HIF

HIF ekstraordinært årsmøte 31-10-2019_Innkalling m underlag_V1

Kontakt oss:

Haugsbygd IF
Øvre Knausen 4
3514 Hønefoss

Siste nyheter:

Haugsbygd IF
www.haugsbygd.no