Årsmøter i Haugsbygd Idrettsforening

Det nærmer seg til for årsmøter i gruppene i Idrettsforeningen vår.

Håndballgruppen’s årsmøte 13/3-18 kl. 19.00 på Vang Skole.
Valg av nye medlemmer til styret og denne gangen er følgende på valg:

Nestleder – Sportslig Leder – Materialforvalter – Dugnadsansvarlig – Arrangementansvarlig – Kasserer – Sekretær

Er dette noe for deg eller kjenner du noen som hadde passet bra til en av vervene
setter vi stor pris på at du tar kontakt med
Håndballsgruppens Leder Kjell-Eric Andersen på kjellericandersen@me.com


Fotballgruppens’s årsmøte 15/3-18 kl 18.30 på Vang Skole

Følgende verv er på valg:

Leder – Nestleder – Sekretær – Sportslig Leder – Materialforvalter

Er dette noe for deg eller kjenner du noen som hadde passet bra til en av vervene
setter vi stor pris på at du tar kontakt med
Fotballsgruppens Leder Henning Skøien på leder@hif-fotball.no


Skigruppen’s årsmøte INFO KOMMER


Hovedlaget’s årsmøte 21/3-18 kl 19.00 på Vang Skole

Vedlagt følger innkalling med saksdokumenter.

HIF Årsmøte 2018 Innkalling m årsmelding og regnskap_V2 >>

 

Kontakt oss:

Haugsbygd IF
Øvre Knausen 4
3514 Hønefoss

Siste nyheter:

Haugsbygd IF
www.haugsbygd.no